Koolituse toimumisaeg:
 • VASTAVALT KOKKULEPPELE

Koolitaja:
Tõnu Kutsar*
*Tõnu Kutsar on sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, projekteerija ja omanikujärelevalve spetsialist, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvasüsteemide kutsestandardi töörühma liige, kes omab 28-aastast erialast töökogemust. EULE OÜ tegevjuht.

Koht: e-koolitus Teams'is

Koolituse sihtgrupp:
 • elektriinsenerid
 • tugev- ja nõrkvooluprojekteerijad
 • suurettevõtete käidujuhid
 • RKAS / RKIK kinnisvarahadurid, insenerid ja projektijuhtid
 • suurettevõtete (kaubanduskeskused, logistika, tootmine, energiavõrk) riski- ja tehnikajuhid

Koolituse eesmärk:
anda ülevaade asjakohastest standarditest, kirjalikest nõuetest, vigadest ja erinevustest võrreldes varasema käsitlusega

Koolituse ülesehitus:
 • ülevaade automaatika ja infotehnoloogia ahelate kaitseviisidest elektromagnetiliste häiringute eest
 • kokkuvõte IT-kaabelduse nõuetest
 • standardite ülevaade kommentaaride ja näidetega omanikujärelevalve teostaja praktikast lähtudes
 • küsimused ja vastused
Koolitus põhineb:
 • EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest.
 • EVS-EN 50174-2:2018 Infotehnoloogia. Kaablite paigaldus. Osa 2: Paigalduse planeerimine ja paigaldusnõuded.
 • EVS-EN 50310 Potentsiaalitasandus ja maandamine hoonetes kus on kasutusel infotehnoloogia seadmed.
 • isiklikud kogemused (inseneri)tööst.
Koolituse hind: 50 EUR (eraisik) 150 EUR (ettevõte)

Email again: