Tänane EULE on välja kasvanud ettevõttest TELEALARM, mille nime all tegutseti kuni 2020. aasta alguseni. 

Värske identiteet koondab EULE tegevusvalkonnad paremini kui kitsama suunitlusega TELEALARM ja aitab pilgu pöörata välisturgudele. 

Seetõttu on ka EULE slogan loodud rahvusvaheliselt mõistetavaks:

"WE DESIGN YOUR PEACE OF MIND". 

EULE tegevus toetub kolmele sambale: ENGINEERING, ACADEMY ja ADVISE ning neid kolme sammast ühendavad vundamendina missioon ja katusena visioon.


Elu- ja töökeskkonna süsteemilahenenduste projekteerimine


EULE missioon on aidata luua ja kasutusele võtta tehnoloogiaid elu- ja
töökeskkonna targemaks, turvalisemaks, säästlikumaks, mugavamaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamisel. Selleks projekteerib EULE keskkonda sulanduvad süsteemilahendused ning hindab, testib ja dokumenteerib nende paigaldusprotsessi algusest lõpuni.


Süsteemilahenduste paigaldusprotsessi hindamine, testimine ja dokumenteerimine


EULE visioon on olla aastaks 2025 turul hästi tuntud ja eelistatud ning usaldusväärne ja sõltumatu võtmepartner elu- ja töökeskkonna süsteemilahenduste kavandamisel, testimisel ja dokumenteerimisel. Kõik EULE tegevused on kantud ideest, et planeet Maa oleks parem paik eluks ja eneseteostuseks tulevikupõlvkondade arvelt krediiti võtmata. 


Nõustamine, turvakontseptsioonid ja turvastandardidEULE TEGEVUS KATUSORGANISATSIOONIDES:

Eesti Turvaettevõtete Liidu turvasüsteemide ekspertgrupp

Eesti Standardikeskuse tehniline komitee TK71

Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühm

Eesti Süsteeminseneride Selts