Tänane EULE on välja kasvanud ettevõttest TELEALARM, mille nime all tegutseti kuni 2020. aasta alguseni. Uus identiteet koondab EULE töövalkonnad paremini kui kitsama suunitlusega TELEALARM ja aitab pilgu pöörata välisturgudele. Seetõttu on ka EULE slogan loodud rahvusvaheliselt mõistetavaks: "WE DESIGN YOUR PEACE OF MIND" - me loome Sinu meelerahu.

I I I

EULE tegevusvaldkonnad toetuvad kolmele sambale: ENGINEERING (inseneriteenused ja projekteerimine)ACADEMY (koolitusteenused) ja ADVISE (nõustamise, projektijuhtimise ja omanikujärelvalve teenused, samuti turvakontseptsioonide koostamine) ning neid kolme sammast ühendavad vundamendina missioon ja katusena visioon. 


EULE missioon on aidata luua ja kasutusele võtta tehnoloogiaid elu- ja töökeskkonna targemaks, turvalisemaks, säästlikumaks, mugavamaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamisel. Selleks projekteerib EULE keskkonda sulanduvad süsteemilahendused ning hindab, testib ja dokumenteerib nende paigaldusprotsessi algusest lõpuni.
EULE visioon on olla aastaks 2025 Eesti turul hästi tuntud ja eelistatud ning usaldusväärne ja sõltumatu võtmepartner elu- ja töökeskkonna süsteemilahenduste kavandamisel, testimisel ja dokumenteerimisel. Kõik EULE tegevused on kantud ideest, et planeet Maa oleks parem paik eluks ja eneseteostuseks tulevikupõlvkondade arvelt krediiti võtmata.