Koolituse toimumisaeg:
 • VASTAVALT KOKKULEPPELE


Koolitaja:
Tõnu Kutsar*
*Tõnu Kutsar on sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, projekteerija ja omanikujärelevalve spetsialist, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvasüsteemide kutsestandardi töörühma liige, kes omab 28-aastast erialast töökogemust. EULE OÜ tegevjuht.

Koht: e-koolitus Teams'is

Koolituse sihtgrupp:
 • ehitusettevõtete elektriinsenerid
 • paigaldusettevõtete tehnikud ja insenerid
 • tugev- ja nõrkvooluprojekteerijad
 • elektriinsenerid
 • tellijate spetsialistid
 • RKAS / RKIK kinnisvarahaldurid, insenerid ja projektijuhid
 • suurettevõtete (kaubanduskeskused, logistika, tootmine, energiavõrk) riski- ja tehnikajuhid
Koolituse eesmärk: anda ülevaade asjakohastest standarditest, kirjalikest nõuetest
ja vigadest ning erinevustest võrreldes IP - ehk kaitseklassidega

Koolituse ülesehitus:
 
 • ülevaade turvasüsteemide seadmete ja komponentide keskkonnataluvuse nõuetest
 • standardite ülevaade kommentaaride ja näidetega omanikujärelevalve teostaja praktikast
 • küsimused ja vastused

Koolitus põhineb:

 • CLC/TS 50131-7 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems. Application guidelines.
 • EVS-EN 50136-1 Häiresüsteemid. Häireedastussüsteemid ja -seadmed. Üldnõuded häireedastussüsteemidele.
 • IEC 60529 Degrees_of_protection_provided_by_enclosure (IP_code).
 • EVS-EN 50174-2:2018 Infotehnoloogia. Kaablite paigaldus. Osa 2: Paigalduse planeerimine ja paigaldusnõuded.
 • isiklikud kogemused (inseneri)tööst
Koolituse hind: 50 EUR (eraisik) 150 EUR (ettevõte)
Email again: